Katamaran Warta-Polpharma ze znanymi aktorami na pokładzie wpłynął do portu w Helu:[ 1 ][ 2 ]

Lato 2001 w obiektywie


Lato 2001