Odargowo      

Jez. Żarnowieckie Świat Kaszubski pełen jest tajemnic, znaków, symboli i magicznego myślenia. Wystarczy przyjechać do Odargowa, by się o tym przekonać. Wioska może pochwalić się starym rodowodem. W 1279 roku książę Mściwuj II obdarował klasztor żarnowiecki dwiema wsiami, z których jedna nazywała się Wdargow. W 1283 r. wieś nosiła nazwę Udargow, a w 1342 r. Odargowo. Przy opisie granic wsi zaznaczono, że sięga ona "ad quendam lapidem, qui Stoyce dicitur" (do kamienia , który nazywa się Stojący).

Wymieniony w dokumencie księcia Mściwuja głaz okoliczni mieszkańcy nazwali głazem Pogańskim , a także Diabelskim Kamieniem. Opowiadają oni, że pewnego razu kusy Purtk założył się z mieszkańcem wioski, że przeniesie głaz na małym palcu i zrzuci go na kościół w Żarnowcu nim kogut zapieje. Nie zdążył jednak wypełnić swojego zadania. Kiedy kur zapiał diabeł porzucił głaz i wrócił do piekła. Na powierzchni kamienia pozostało pięć śladów od uchwytu czarcich pazurów.

Obecne wymiary głazu wynoszą : obwód 20 m , długość 7 m , szerokośc 4,5 m , a wysokość 3,5 m. Warto dodać, że relikt ten jest zabytkiem przyrody z epoki lodowcowej przywleczonym tu przez lądolód ze Skandynawii.

Miasta, osady, kurorty...
Opis Miejscowosci