strona 1/1
Lekcja historii na helskiej plaży D-day Hel


Rokrocznie w Helu odbywa się widowisko plenerowe nawiązujące do jednej z kluczowych akcji podczas II Wojny Światowej czyli lądowania wojsk alianckich w Normandii zwanej D-day.
Szerokie plaże stwarzają możliwości do przeprowadzenia inscenizacji desantu z morza i powietrza.
W inscenizacji bierze udział ponad 250 uczestników w mundurach z okresu II wojny światowej oraz odrestaurowane pojazdy wojskowe z tamtych lat.

Zarys historyczny

Nocą 5 -6 czerwca 1944 roku wojska alianckie rozpoczęły inwazję na plażach Normandii.
W historii dzień ten nazwano D-day ( oznaczał nie nazwany dzień). W akcji dowodzonej przez generała Eisenhovera wzięło udział prawie 3 miliony żołnierzy. Powstanie 2 frontu w Europie w znacznym stopniu przyczyniło się do upadku III Rzeszy.
W ofensywie uczestniczył desant powietrzny w ilości 24 000 spadochroniarzy i piechoty szybowcowej oraz desant morski.
Zadaniem wojsk powietrzno-desantowych było zajęcie strategicznych punktów oporu takich jak mosty , drogi, linie kolejowe.. Po akcji powietrzno-desantowej nastąpiła część morska operacji w której brali udział również polscy żołnierze. Polacy obecność swoją zaznaczyli w służbach logistycznych, jak i w ostrzale artyleryjskim obiektów prowadzonym przez ORP Dragon i działaniach osłonowych przez okręty Ślązak i Krakowiak.
Normandzkie wybrzeże stanowiło część umocnień Wału Atlantyckiego i było obsadzone przez dywizje niemieckie VII Armii.

W 2011 roku rekonstrukcja wydarzeń planowana jest w dniach 14.08 do 21.08.

Ciekawostki