strona 1/1
Groty Mechowskie


Groty Mechowskie położone są 9 km na zachód od Pucka na Kępie Starzyńskiej przy skraju Puszczy Darżlubskiej we wsi Mechowo. Obszar ten jest zbudowany przez osady najmłodszego zlodowacenia tzw Bałtyckiego fazy gardzieńskiej.
Grota ta należy do grot sufozyjnych, powstała wskutek mechanicznego wypłukiwania cząsteczek minerałów scementowanych węglanem wapnia, a przez to odporniejszych na erozję skał osadowych. W wyniku tego utworzyły się malownicze słupy podtrzymujące sklepienie.

W głąb wzgórza biegnie niski korytarz, w którym występują formy naciekowe : stalaktyty i polewy, częściowo zabarwione na kolor czerwony, dzięki obecności związków żelaza.
Pierwsza wzmianka o jaskini w Mechowie pochodzi z 1818 roku. W 1908 roku władze pruskie uznały Groty Mechowskie jako pomnik przyrody nieożywionej.

Groty Mechowskie to jedyna tego typu jaskinia na całym Niżu Europejskim.

Ciekawostki