Nowa promenada w Gminie Władysławowo - ulica Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze

To jedna z flagowych inwestycji na terenie Gminy Władysławowo. Nowy deptak w Jastrzębiej Górze powstał po przebudowie, prowadzącej w kierunku centrum, ul. Obrońców Westerplatte.

To jedna z flagowych inwestycji na terenie Gminy Władysławowo. Nowy deptak w Jastrzębiej Górze powstał po przebudowie, prowadzącej w kierunku centrum, ul. Obrońców Westerplatte. Co najważniejsze jego wykonanie, pierwszy raz w historii władysławowskiego samorządu, zostało dofinansowane, i to na poziomie blisko 60%, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z estetycznej kostki brukowej na długości ponad 300 metrów. Ponadto zniszczone drzewa zastąpiły nowe nasadzenia, wyłożono schludne chodniki, a także przebudowano zjazdy do posesji oraz zatokę autobusową. – To kolejny przykład utworzenia przestrzeni publicznej na miarę naszych czasów. Obrońców Westerplatte w Jastrzębiej Górze, podobnie jak ul. Hryniewieckiego we Władysławowie, to wzorce zagospodarowania reprezentatywnych miejsc, przy wykorzystaniu materiałów budowlanych najwyższej jakości. Wyznaczyliśmy sobie pewne standardy, które systematycznie w ramach dostępnych środków, na terenie gminy wprowadzamy w życie – mówi Burmistrz Władysławowa Roman Kużel.

Modernizacja Obrońców Westerplatte zakładała dodatkowo realizację dwóch odcinków kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia. Łączny koszt inwestycji wyniósł dokładnie 1 540 341,61 zł, z czego ok. 1,350 mln zł wydatków poniosła gmina (ponad 850 tysięcy zł pochodziło z dofinansowania z PROW), a blisko 200 tysięcy złotych dołożyło Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o.

źródło / fot. wladyslawowo.pl


(2018-07-05)

powróć


Wiadomości