I Internetowy rajd rowerowy


Regulamin rajdu
Pytania
Trasa rajdu


Szukasz wczasów?
nad morzem?
Sprawdź www.polwysep.pl!

Formularz zgłoszeniowy

Imię, nazwisko:


miejscowość:


e-mail, lub telefon:


zakwaterowanie:


Sposób wpłaty:

Oświadczenie

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tej ankiecie dla potrzeb SEMWIT/StudioFX (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).

SEMWIT / StudioFX gwarantuje, że dane osobowe nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów, poza konkursowymi oraz, że nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rajdu i go akceptuje. Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata wpisowego.

Cel rajdu
Nagrody
Organizatorzy
Sponsorzy
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt z organizatorami:
internet@polwysep.pl
lub tel. (058) 6741-702